Wednesday, 7 December 2011

Lagu Bangau Oh Bangau

Lagu Tanya Sama Pokok

Isu.


Kehidupan marin yang mempunyai pelbagai bentuk dan jenis rupa yang mungkin kita tidak pernah melihatnya. Siratan yang berbeza dengan kehidupan di daratan kerana keadaan dan jenis yang berbeza.

Tuesday, 6 December 2011

Sisipan

Paparan Tambahan

Siratan makanan bukan sahaja untuk binatang tetapi juga untuk semua kehidupan yang ada di dunia ini.Kehidupan di dalam laut juga mempunyai siri siratan yang berbeza dan penuh dengan misterinya,terutama hidupan di dasar laut yang maish belum dapat diterokai lagi oleh ahli-ahli sains dunia. Kehidupan ini mempunyai susur jalur yang amat berbeza dengan hidupan di daratan.